Hankkeet

Osaan! Maaseudun nuorten osaamisen ja elämänhallinnan edistäminen monitoimijaisen koulutuksen avulla

1.2.2018-31.7.2020

Itä Hämeen opiston on yhteistyökumppanina Sysmän, Hartolan ja Joutsan kuntien alueilla toteutettavassa yhdistysten, kuntien ja muiden nuorisotoimijoiden yhteisessä nuorisohankkeessa. Hankkeen tarkoitus on kehittää maaseudun nuorten työmarkkinavalmiuksia, elämänhallintaa ja osallisuutta.

Hankkeessa tarjotaan perusopetuksen kerhojen, lukion kurssien ja nuorten työpajojen kautta alueen nuorille yhdistysten tuottamia koulutuspaketteja, jotka suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa. Koulutuspaketeista rakennetaan monitoimijainen koulutusmalli, joka on siirrettävissä myös muihin maaseutukuntiin. Hanketta hallinnoi Sysmän 4H-yhdistys.