Asuntolat

Lukiolaisten osalta opetus, majoitus opiston pihapiirissä sijaitsevissa opiskelija-asuntoloissa ja ruokaileminen ovat maksutonta. Ruokailuihin sisältyy aamiainen ma-pe, lounas ma-pe ja päivällinen ma-to.

PUISTOLA

12 huonetta

 • suihku ja wc kolmea huonetta kohti
 • yhteistila, jossa keittiönurkkaus

MÄKITUPA

7 huonetta kahdessa kerroksessa

 • yhteiset suihku- ja wc-tilat
 • yhteinen keittiö

TIEDUSTELUT: Rehtori Tiina Marttinen p. 044 512 6073 tai tiina.marttinen@ihop.fi

ASUNTOLANVALVOJA p. 050 436 8309

OPINTONEUVONTA PÄÄAULASSA: Ma, ti ja pe klo 9-12 p. 040 565 0205, opisto@ihop.fi

Majoittuessaan asuntolassa opiskelija sitoutuu allekirjoituksellaan noudattamaan alla olevassa asuntolasitoumuksessa määriteltyjä sääntöjä.

ITÄ-HÄMEEN OPISTON ASUNTOLASOPIMUS lukuvuosi 2021 – 2022

 1. ASUNTOLAMAJOITUS ON SIDOTTU OPISKELUUNI
  Asumisoikeuteni liittyy opiskeluun ja noudatan yhteisiä sääntöjä. Menetän asumisoikeuteni, jos laiminlyön opiskelusuunnitelmani.
 2. TYÖ- JA YÖRAUHA
  Annan asuntolatovereilleni opiskelu- ja nukkumisrauhan. Varsinkin koeviikkojen aikana vältän kaikkea metelöintiä, kuten kovaäänistä musiikinsoittoa. En häiritse muitakaan opiston alueella asuvia. Yörauha on arkisin klo 22:00-06:00 ja viikonloppuisin klo 23:00-08:00. Yörauha tarkoittaa, että siirryn ko aikana omaan huoneeseeni ja huolehdin hiljaisuudesta yhteisissä tiloissa. Jos olen häiriöksi menetän asuntolapaikkani.
 3. PÄIHTEET
  Kampusalue on päihteetön alue. En nauti opiston alueella päihteitä, en esiinny päihtyneenä enkä tupakoi. En myöskään kaupittele päihteitä. Henkilökunnalla on oikeus takavarikoida asuntoloista löytämänsä päihdyttävät aineet. Tupakointi on kielletty opiston alueella tupakkalain nojalla. Suostun pyydettäessä huume- tai alkoholitestiin. Turvallisuuden takaamiseksi poliisi ja huumekoira vierailevat asuntoloissa tarvittaessa. Päihteiden käytöstä on seurauksena välitön asuntolapaikan menetys.
 4. PALOTURVALLISUUS
  En polta kynttilöitä enkä sytytä muutenkaan tulta asuntolan sisätiloissa enkä piha-alueella. Vältän mm. sähköhellan käyttöä klo 22 jälkeen. Palohälytinjärjestelmä reagoi herkästi kaikenlaiseen savuun (esimerkiksi hellan käytöstä syntyvään). Palohälyttimen irrottaminen aiheuttaa myös vikahälytyksen. Mikäli aiheutan turhan hälytyksen, maksan siitä 150 € hälytyskorvauksen.
 5. SIISTEYS
  Olen velvollinen osallistumaan lukuvuoden alussa järjestettävään siivousopastukseen. Ilmoitan vioista ja puutteista viipymättä opintoneuvontaan. Pidän huoneeni siistinä, pesen käyttämäni astiat ja huolehdin yhdessä muiden asukkaiden kanssa yhteisten tilojen siivoamisesta. Asuntoloiden yleinen siivouspäivä on torstai. Jääkaappi ja roska-astiat tyhjennetään viikonlopuksi. Vastaan huoneeni lisäksi yhteisten tilojen siisteydestä. Opiston henkilökunta tekee perjantaisin siivoustarkastuksen asuntoloissa. Lukuvuoden päätyttyä luovutan huoneeni alkuperäisessä kunnossa ja järjestyksessä. Mikäli jätän siivouksen tuolloin henkilökunnalle, minulta peritään 50 € siivouslisä.
 6. ASUNTOLAAN EI SAA TUODA LEMMIKKEJÄ
 7. ULKO-OVET JA VIERAAT
  Pidän huoneeni avaimen aina mukanani, sillä asuntolan ulko-ovi on pidettävä lukittuna. Vastaan siitä, että kutsumani vieraat noudattavat vierailuaikaa, joka päättyy klo 21.00. Muista asuntoloista voidaan vierailla hiljaisuuden alkamiseen eli klo 22.00 asti. Yövieraat on kielletty.
 8. VIIKONLOPPU- JA LOMA-AIKOJEN MAJOITUS
  Viikonloppuisin asuntoloissa voi majoittua yli 18-vuotiaat vain rehtorin luvalla. Alle 18-vuotiaat poistuvat kampukselta viikonlopuiksi. Kaikkien viikonloppumajoittujien on ilmoitettava majoittumisestaan perjantaina klo 12 mennessä opintoneuvojalle. Lomien aikana asuntolassa ei saa majoittua, eikä myöskään lomaa edeltävänä eikä loman jälkeisenä viikonloppuna. Luvattomasta majoittumisesta seuraa aina asuntolapaikan menetys.
 9. HUONEEN AVAIMEN PALAUTUS TAI SEN KATOAMINEN
  Palautan huoneeni avaimen toimistoon muuttaessani toiseen huoneeseen tai pois opistolta. Huoneen seuraava asukas saa avaimensa vain toimistosta. Jos kadotan tai jätän palauttamatta avaimeni, minulta peritään 50 €. Jos unohdan avaimen huoneeseeni, saan apua arkisin klo 08.00-16.00 numerosta 040 565 0205 (opintoneuvonta), muina aikoina sekä viikonloppuisin asuntolanvalvojalta 050 436 8309.
 10. ARVOTAVARAT
  Opisto ei vastaa asuntohuoneissa säilytettävistä tavaroista. Muistan lukita huoneeni oven
  aina poistuessani asuntolasta.
 11. KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET

Olen tietoinen siitä, että jos en noudata tätä yhteistä sopimustamme, rikkomuksestani seuraavat toimenpiteet ovat:

 1. suullinen huomautus
 2. kirjallinen varoitus
 3. määräaikainen erottaminen asuntolasta ja/tai koulusta

Vakavissa tapauksissa minut erotetaan asuntolasta ja/tai koulusta välittömästi. Minulla on oikeus tulla kuulluksi kaikissa kurinpidollisissa toimenpiteissä. Kohdassa 3) kutsutaan koolle opistoneuvosto. Lukiolaki 10.8.2019/714; 41 § ja 42 §

12. HÄTÄTAPAUKSET
Hätätapauksissa Akuutti24-Neuvonta 116117 tai ota yhteyttä yleiseen
hätänumeroon 112.

Vastaanotettuani asuntolan avaimen sitoudun samalla noudattamaan yllämainittuja sääntöjä ja olen tietoinen kurinpidollisista toimenpiteistä.