Hyvinvointi

Tutustu itseesi ja anna kehollesi hyvän elämän eväät!


Sukupuu -Tutustu itseesi sukusi avulla

5.-6.9.2020

Kurssilla opastetaan psykologisen sukupuun te­koon. Voiko aiempien sukupolvien teot ja ratkai­sut vaikuttaa omaan elämään? Löytyykö aiem­mista sukupolvista vastauksia itseä askarrutta­viin kysymyksiin?

Kurssiviikonloppuna tutustutaan omaan sukuun uudella ta­valla. Se voi olla toimiva apuväline omien olosuh­teiden ja ongelmien ymmärtämiseen ja olla
alkupiste oman elämän muutokseen.

Tiedustelut

  • P. 040 565 5705
  • kurssit@ihop.fi