Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuslinja 20 op

Lyhytterapian erityispätevyys psykoterapeuttiset valmiudet tai vastaavat 30 op:n psykologiset erityisopinnot suorittaneille

7.10.2023-18.8.2024

MITÄ ON RATKAISUKESKEINEN LYHYTTERAPIA JA MITÄ VOIT MEILLÄ OPPIA?

Koulutuslinjan ohjelma antaa valmiudet käyttää helposti omaksuttavia ratkaisukeskeisen terapian työtapoja ja työvälineitä.  Nämä ovat käyttökelpoisia kaikissa asiakas- tai potilassuhteissa, joissa ihmiset ovat rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin.

Ratkaisukeskeinen terapia on suosittu ja kustannustehokas hoitomuoto psykoterapioiden alueella. Ratkaisukeskeinen psykoterapia perustuu tieteelliseen näyttöön ja ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus kuuluu lääketieteellisen tiedekunnan alaisuuteen useissa yliopistoissa.  Ratkaisukeskeinen lyhytterapiamuoto ei ole psykoterapiaa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tukee asiakkaan omaa itseymmärrystä ja itsehoitoa ja vähentää siten palvelujen tarvetta ja ammattihenkilöiden kuormittumista. Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa voi tehdä myös psykoterapeutti tai psykologi.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa asiakkaita löytämään elämälleen mielekkään suunnan, tunnistamaan ja ylittämään toimintansa esteitä ja sitoutumaan aktiivisiksi toimijoiksi omien arvojensa hyväksi. Lyhytterapeuttinen työskentely auttaa kohtaamaan tunne-elämän haasteita,  akuutteja kriisejä ja selvittelemään konflikteja, vapautumaan haitallisista riippuvuuksista, vähentämään oireiden ja sairauksien uusiutumisriskiä, parantamaan unen laatua ja muuttamaan terveystottumuksia, rakentamaan parempia ihmissuhteita, tekemään opintoja tai työtä koskevia valintoja, murtautumaan ulos itseään toistavista tunnelukoista ja opettelemaan itsenäisen elämän hallintaa.

Koulutuksessa on olennaista sen prosessimaisuus ja omakohtainen lyhytterapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan että terapeutin roolissa.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Koulutus antaa osallistujille perustiedot ja taidot  ratkaisukeskeisestä lyhytterapeuttisesta työskentelystä asiakas- ja potilastyössä, ohjaus- ja valmennustyössä sekä kuntoutuksessa. Se auttaa heitä soveltamaan tätä tietoa ja osaamista omissa työorganisaatioissaan. Tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet pätevöityä ja toimia itsenäisesti lyhytterapeuttina ja tarvittaessa suorittaa ns. psykoterapeuttiset valmiudet (yliopistoissa järjestettävään psykoterapiakoulutukseen hakeutumista varten, mikäli täytät hakuun riittävät ammatilliset edellytykset). .

Koulutuskokonaisuus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä ja osin pienryhmissä toteutettavista suullisista ja kirjallisista etätehtävistä, asiakasharjoittelusta ja opiskelijoiden saamasta ryhmätyönohjauksesta.

Koulutus antaa ratkaisukeskeisen lyhytterapiapätevyyden (lyhytterapeutti ei ole Suomessa Valviran vahvistama terveydenhuollon ammattinimike). Koulutuksen päätyttyä opiskelija saa varsinaisen todistuksen, opintorekisteriotteen ja diplomin.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Koulutus toteutetaan työn ohella suoritettavana monimuotoisena koulutuksena. Koulutus on rakennettu osallistujien erityistarpeisiin ja siihen sovelletaan ryhmäprosessointina. Koulutuksen integratiivinen ja vuorovaikutukseen perustuva oppimistapahtuma edellyttää opiskelijalta itsensä johtamista sekä osallistumista n ohjelmatarjontaan.

Koulutus toteutetaan ns. suurryhmä- ja pienryhmätyöskentelyä hyödyntäen. Koulutusprosessia tarkennetaan koulutuksen aikana yhteistoiminnallisen oppimisen pohjalta. Koulutuksessa on lähi- ja etäyhteyspäiviä, verkko-opiskelua oppimisympäristössä, etätehtäviä, kirjallisuuden reflektioita, oman osaamisen jakamista pienryhmässä, työnohjausta ryhmämuotoisesti sekä oma kehittämistyö.

Viitekehys on ratkaisukeskeinen.

Verkossa tapahtuva itsenäinen opiskelu sisältää 15 etätehtävää, jotka koostuvat syventävästä kirjallisuudesta sekä oman työn kehittämisprojektista (opinnäytetyö). Siihen kuuluu myös 100 t dokumentoitua asiakastyötä, 5 x 1,5 t ryhmämuotoista työnohjaajakouluttajan vetämää työnohjausta sekä opiskelijan omalla ajalla tapahtuvaa vertaisryhmätyöskentelyä 8 x 2 t. Osa koulutussisältöä on asiakkaan ja terapeutin rooleissa vuorottelua erilaisissa asiakastapauksissa.

HINTA

1590 €

MaksuvaihtoehdotSumma/ Erä
Yhdessä erässä1590 €
Kahdessa erässä2 x 795 €
Kolmessa erässä3 x 530 €
Neljässä erässä4 x 397,50 €
ErätEräpäivä
1.7.9.2023
2.12.12.2023
3.2.2.2024
4.24.4.2024

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA AIKATAULU

Arviointi suoritettu/hylätty.

 1. Terapeuttisen toimintaympäristön rakentaminen ja terapeuttisen työskentelyn prosessi
 2. Arvopohjainen työskentely, motivoiva työote ja muutoksen esteiden poistaminen
 3. Narratiiviset ja ratkaisukeskeiset tekniikat lyhytterapiassa
 4. Tunteiden ja ajatusten reflektointi ja uskomusten käsittely
 5. Tunnelukkojen tunnistaminen
 6. Henkilön elämänkokemuksellisen tiedon käyttö ja lapsuuden mielikuvat
 7. Toiminnalliset työmenetelmät
 8. Vaihtelevien mielentilojen kuvaaminen ja muokkaaminen
 9. Tunne-elämän epävakauden ja itsetuhoisen toiminnan dialektinen terapia
 10. Työskentely häpeän ja syyllisyyden käsittelyssä
 11.  Ahdistuneisuuden, pelkojen ja pakkotoimintojen kognitiivisen lyhytterapian erityismenetelmät
 12. Traumaattisten kokemusten kohtaaminen
 13. Unet ja unihäiriöt kognitiivisessa viitekehyksessä
 14. Riippuvuuksien hoitomuodot

Mahdollisuus henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseen elämäntilanteen mukaan.

Pvm.KloOpetusmuoto
La 7.10.202310-17Lähiopetus
Su 8.10.20239-16Lähiopetus
To 9.11.202316-21Zoom
La 13.1.202410-17Lähiopetus
Su 14.1.20249-15Lähiopetus
To 15.2.202416-21Zoom
Pe 15.3.202416-21Zoom
Ke 10.4.202416-21Zoom
Ke 15.5.202416-21Zoom
To 13.6.202416-21Zoom
La 17.8.202410-17Lähiopetus
Su 18.8.20249-16Lähiopetus

ILMOITTAUTUMINEN

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja täytä hakulomake. Olemme sinuun yhteydessä.

Muutokset mahdollisia. Kouluttaja pidättää itselleen oikeuden aikataulumuutoksiin.


Alfa Partners Academy Oy

Teerisuonkuja 1 00700 Helsinki

Alfa Partners Academy on perustettu vuonna 2002 ja on 1.7.2022 osa Cimson koulutuspalvelut valtakunnallista aikuiskoulutuskeskusta ja konsernia.

www.alfapartners.fi tai sähköpostilla toimisto@alfapartners.fi