Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op

Kokonaisuuteen sisältyvät Ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot (20 op) sekä Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

Alkaen 7.10.2023

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy ratkaisujen löytämiseen nykyhetkestä. Lyhytterapia on mielenterveyttä tukevaa hoitoa, ja se voi olla avain varsinkin äkillisen ongelman tai kriisin kohdatessa. Ratkaisua haetaan tunnistamalla asiakkaan vahvuuksia ja elämässä hyvin olevia asioita. Opinnoissa saat kattavat valmiudet ja työvälineet ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina toimimiseen.

Kenelle?
Opinnot on suunnattu lyhytterapiasta ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto tai opistotutkinto, tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto. Opintoihin ovat tervetulleita hakeutumaan myös muut asiasta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää omia ammatillisia valmiuksia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Kokonaisuuteen sisältyvät Ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot (20 op) ja Psykoterapeuttiset valmiudet –opinnot (30 op). Psykoterapeuttiset valmiudet –opinnot vastaavat Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien lisäopinnoilta edellyttämää sisältöä ja laajuutta. Opinnot antavat kelpoisuuden hakea psykoterapeuttikoulutukseen, mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää yliopistojen hakukriteerit.

Jos Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op) tai vastaavat vähintään (30 op) opinnot on jo suoritettu, opiskelija voi suorittaa pelkästään Ratkaisukeskeisen lyhytterapian opinnot (20 op).

20 op opinnot:”Kenelle?

Opinnot on suunnattu lyhytterapiasta ja ohjauksellisista työskentelymenetelmistä kiinnostuneille, joilla on sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan korkeakoulututkinto tai opistotutkinto, tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinto.  20 op voi hakea, jos on suorittanut vähintään 30 op erillisiä opintoja psykologisista aineista, esim. psykoterapeuttiset valmiudet 30 op, neuropsykiatrisen valmentajan opinnot 30 op tai psykoterapiakoulutuksen.

Tavoite

Opinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Opintojen suorittaminen hyväksytysti antaa pätevyyden toimia lyhytterapeuttina. Lyhytterapeutti ei ole Suomessa Valviran vahvistama terveydenhuollon suojattu ammattinimike. Opinnoista saa laajennettua asiantuntemusta ja työkaluja myös muuhun kuin lyhytterapiatyöhön. Menetelmiä voi soveltaa esimerkiksi ohjaus- ja valmennustyössä, hoitosuhteissa sekä kuntoutuksessa.

Opinnot tarjoavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet käyttää helposti omaksuttavia ratkaisukeskeisen lyhytterapian työtapoja ja työvälineitä. Nämä ovat käyttökelpoisia kaikissa asiakas- tai potilassuhteissa, joissa ihmiset ovat rakentamassa laadullisesti parempaa elämää, tekemässä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elämäntapamuutoksia tai etsimässä toimivampaa suhdetta itseensä ja toisiin.

Sisältö

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia (20 op)

 • Terapeuttisen toimintaympäristön rakentaminen ja terapeuttisen työskentelyn prosessi
 • Arvopohjainen työskentely, motivoiva työote ja muutoksen esteiden poistaminen
 • Narratiiviset ja ratkaisukeskeiset tekniikat lyhytterapiassa
 • Tunteiden ja ajatusten reflektointi ja uskomusten käsittely
 • Tunnelukkojen tunnistaminen
 • Henkilön elämänkokemuksellisen tiedon käyttö ja lapsuuden mielikuvat
 • Toiminnalliset työmenetelmät
 • Vaihtelevien mielentilojen kuvaaminen ja muokkaaminen
 • Tunne-elämän epävakauden ja itsetuhoisen toiminnan dialektinen terapia
 • Työskentely häpeän ja syyllisyyden käsittelyssä
 • Ahdistuneisuuden, pelkojen ja pakkotoimintojen kognitiivisen lyhytterapian erityismenetelmät
 • Traumaattisten kokemusten kohtaaminen
 • Riippuvuuksien hoitomuodot

Psykoterapeuttiset valmiudet (30 op)

Opinnot on suunniteltu Valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion linjausten mukaisesti.

 • Psykoterapeuttina toimiminen, psykoterapian historia, psykoterapeuttisia suuntauksia ja menetelmiä, oma persoona työvälineenä, psykoterapeuttinen vuorovaikutussuhde ja psykoterapeuttiset menetelmät, etiikka ja moraali terapiatyössä.
 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt, lasten ja nuorten sekä aikuisten psykiatristen häiriöiden tutkimus, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka, psyykkisten häiriöiden kuntoutuksen menetelmät, kriisi- ja traumaterapia, ryhmäkäyttäytyminen ja ryhmäterapia, taidepsykoterapia.
 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö sekä mielenterveystyön palvelujärjestelmä, psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavat tekijät.
 • Kehittämistyön esittely ja arviointi. Työnohjaus.

Koulutusmuoto

Opinnot ovat monimuotokoulutusta.

 • Lyhytterapeutti ja ps valmiudet yhdessä (50 op)  24 koulutusosiota
 • Lyhytterapeutti (20 op ) 12 koulutusosiota
 • Dokumentoitu asiakastyö (100 h)
 • Syventävää alan kirjallisuutta
 • Oman työn kehittämishanke
 • Ryhmätyönohjaus 5 kertaa x 1,5 h
 • Vertaisryhmätapaamiset 8 x 2 h

Oppimiskäsitys

Oppimiskäsitys koulutuksissamme on konstruktivistinen eli näemme, että oppiminen on aktiivista uusien kokemusten ja tietojen sovittamista aiempiin tietorakennelmiin.

Opiskelija on aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias oppija, joka pohtimalla ja tietoa konstruoimalla oppii uutta. Oppimisprosessin painopiste on koulutuksissamme itseohjautuvuudessa ja korostamme opiskelijan omaa vastuuta oppimisprosessin onnistumisesta. Opiskelija on vastuussa oppimisestaan ennen kaikkea itselleen.

HINTA

2890 €, sisältää sekä Ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutuslinjan (20 op) opinnot sekä 30 op:n psykologiset aineet.

OPINTOJEN SISÄLTÖ JA AIKATAULU

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 20 op

HUOM! Päivämääriin tulee muutoksia siirtyneen alkamisajan vuoksiKloOpetusmuoto
La 15.4.202310-17Lähiopetus
Su 16.4.20239-16Lähiopetus
To 25.5.202316-21Zoom
La 17.6.202310-17Lähiopetus
Su 18.6.20239-15Lähiopetus
To 24.8.202316-21Zoom
Pe 15.9.202316-21Zoom
Ke 11.10.202316-21Zoom
Ke 8.11.202316-21Zoom
To 14.12.202316-21Zoom
La 27.1.202410-17Lähiopetus
Su 28.1.20249-16Lähiopetus

Psykologiset aineet 30 op

HUOM! Päivämääriin tulee muutoksia siirtyneen alkamisajan vuoksiAikaOpetusmuoto
9.-10.3.2024la klo 10-17
su klo 9-16
Lähiopetus
17.-18.2.2024la klo 10-17
su klo 9-16
Lähiopetus
13.-14.4.2024la klo 10-17
su klo 9-16
Lähiopetus
28.-29.9.2024la klo 10-17
su klo 9-16
Lähiopetus
26.-27.10.2024la klo 10-17
su klo 9-16
Lähiopetus
23.-24.11.2024la klo 10-17
su klo 9-16
Lähiopetus

ILMOITTAUTUMINEN

opisto@ihop.fi

Muutokset mahdollisia. Kouluttaja pidättää itselleen oikeuden aikataulumuutoksiin.


Miksi Alfa Partners Academy?

Alfa Partners Academyssa voit opiskella omaan tahtiisi arvostavassa ilmapiirissä. Asiakkaamme ovat elämänkaaren monissa eri vaiheissa, ikä tai elämäntilanne ei ole koskaan este oppimiseen ja muutokseen. Alfa Partners Academy on toiminut ammatillisena täydennyskouluttajana 20 vuotta Suomessa.