LUVA – Lukioon valmistava koulutus

Lukioon valmistava koulutus seuraavan kerran tammikuussa 2021.

Tavoitteet ja sisällöt

Lukioon valmistavan koulutuksen tavoitteena on syventää eri tiedonalojen käsitteiden, ajattelutapojen ja ilmaisun hallintaa sekä kehittää suomen kieltä kehittymään lukiokoulutuksen vaatimuksia vastaavaksi. LUVA-koulutus vahvistaa myös opiskelijat kotoutumista Suomeen.

Opiskelijaksi haun edellytykset

Voit hakea lukioon valmistavaan koulutukseen, jos

1. sinulla on oleskelulupa

2. olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan oppimäärän tai sinulla katsotaan muutoin olevan vastaavat tiedot ja taidot

3. sinulla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen kielellä.

4. tavoitteenasi on jatkaa opiskelua lukiossa valmistavan koulutuksen jälkeen

5. et ole suorittanut yliopistolain (558/2009) 37 §:n 1 momentissa mainittua tutkintoa tai korkeakoulututkintoa.

Opetuksen laajuus ja tuntijako

LUVA-koulutus on päätoimista, koska sen laajuus on vähintään 25 kurssia ja se tulee suorittaa yhdessä vuodessa. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää perusopetuksen opintoja tai lukiokoulutuksen kursseja tai ne on mahdollista suorittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti LUVA-koulutuksen 25 kurssin lisäksi.

Oppiaine ja aineryhmäPakolliset kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus10
Muut kielet3
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot2
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus2
Opinto-ohjaus2
Valinnaiset opinnot6

Asuminen ja harrastaminen

Asuntoloissa asutaan opiskelupäivien ajan yhden tai useamman hengen huoneessa ja käytössä on yhteiset keittiö– ja oleskelutilat.

Kampusalueen vierestä löytyy Hartola Golfin 18-reikäinen golfkenttä lajista innostuneille.

Opiskelijalle löytyy harrastusvaihtoehtoja aina urheiluseuroista kansalaisopiston harrasteryhmiin. Lähiluonto tarjoaa mahdollisuuden omatoimiseen virkistymiseen. Kansan– ja kansalaisopiston kurssit ovat lukiolaisille maksuttomia.

TIEDUSTELUT: Opintotoimisto p. 040 565 0205 tai opisto@ihop.fi