Tukea opintoihin

Lukio-opiskelijaa tukevat opinnoissa opettajien lisäksi opinto-ohjaaja ja opiskelijahuoltoryhmä.

HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HOPS

Jokaisella ryhmällä on ohjaajansa. Hän avustaa opiskelijaa HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa. HOPS on eräänlainen huoneentaulu. Opiskelija toteuttaa sitä. Hänen lisäkseen sitä seuraa ryhmänohjaaja ja muutoksia tehdään, mikäli tarvetta tulee. Jatko-opiskelun näköaloja pidetään esillä aika ajoin.                                                 

OPINTOJEN OHJAUS

Opettajat opettavat, mutta myös auttavat ja ohjaavat omissa aineissaan.

Edellä mainittujen lisäksi voi ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan, jolla on viikoittainen vastaanottoaika  Myös rehtorin työhuoneen kynnys on matala. Oppilaskunta hoitaa omalta osaltaan yhteisiä asioita.

Asuntolakokouksia pidetään tarvittaessa: esim. tapauksessa, että joku valittaa työrauhan puuttumista. Pyrimme kaikessa avoimeen yhteydenpitoon.                                

OPINTOTUKI

Lukio-opintojen opintotukea hallinnoi valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti KELAn opintotukikeskus.