Tukea opintoihin

Lukio-opiskelijaa tukevat opinnoissa opettajien lisäksi opinto-ohjaaja ja opiskelijahuoltoryhmä.

HENKILÖKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA HOPS

Jokaisella ryhmällä on ohjaajansa. Hän avustaa opiskelijaa HOPSin eli henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa. HOPS on eräänlainen huoneentaulu. Opiskelija toteuttaa sitä. Hänen lisäkseen sitä seuraa ryhmänohjaaja ja muutoksia tehdään, mikäli tarvetta tulee. Jatko-opiskelun näköaloja pidetään esillä aika ajoin.                                                 

OPINTOJEN OHJAUS

Opettajat opettavat, mutta myös auttavat ja ohjaavat omissa aineissaan.

Edellä mainittujen lisäksi voi ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan, jolla on viikoittainen vastaanottoaika  Myös rehtorin työhuoneen kynnys on matala. Oppilaskunta hoitaa omalta osaltaan yhteisiä asioita.

Asuntolakokouksia pidetään tarvittaessa: esim. tapauksessa, että joku valittaa työrauhan puuttumista. Pyrimme kaikessa avoimeen yhteydenpitoon.    

LUKIOKURAATTORI

Lukiokuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä. Tapaamisilla on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa ja edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi silloin, kun opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät, tai itsenäistymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, tai kun muuten haluaa keskustella aikuisen kanssa. Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Keskustelut luottamuksellisia tavoittaa arkisin klo 8—15 välillä opistolta.

  • p. 050 454 2116
  • saija.kivela@ihop.fi
  • Wilma
  • WhatsApp
  • Signal

OPINTOTUKI

Lukio-opintojen opintotukea hallinnoi valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti KELAn opintotukikeskus. Opintotukihakemuksen voi täyttää Kelan sähköisessä asiointipalvelussa ja tarvittaessa pyytää apua lukiokuraattorilta.


KELA-ASIOISSA SINUA OPISTOLLA AUTTAA: Lukiokuraattori Saija Kivelä, päärakennuksen toinen kerros ma- pe klo 8-15